Nyhet | 2012-06-30 | 12:00

Almedalen 2012: Förutsättningar för ny svensk kärnkraft utreds

”Hur fattas beslut om ersättning av dagens kärnkraft?” Det är ämnet för ett miniseminarium under Almedalsveckan. Frågeställningen kan ses som en fortsättning och uppföljning av Vattenfalls huvudseminarium 2, om utmaningar för framtidens elförsörjning. Vattenfall, som stor aktör med långsiktigt ansvar för koldioxidsnål elförsörjning, undersöker idag möjligheten och förutsättningarna för att delta i ersättning med en ny generation kärnkraftverk i Sverige. Det är ett omfattande analysarbete, som syftar till att ge koncernledningen och styrelsen ordentligt underlag för att bedöma möjligheten. Bakgrunden är att dagens reaktorer, trots säkerhetsförbättringar och kapacitetsökningar, förr eller senare måste fasas ut och ersättas med ny baskraft. Utfasningen beräknas börja efter 2025. Alternativen är begränsade. Att bygga ny kärnkraft är en möjlighet. I och med att den sista delen i lagstiftningen kom på plats i januari 2012, blev detta alternativ möjligt. Lagstiftningen är ett resultat av den långsiktiga energiuppgörelse som de fyra allianspartierna enades om 2009. Den innebär att nya reaktorer får byggas på de platser där kärnkraft redan finns, att antalet inte ska överstiga dagens tio, att staten inte ska subventionera kärnkraften och att reaktorägarna ska ta det fulla ansvaret för kärnkraftens risker. Ur Vattenfalls lednings perspektiv finns ett antal frågeställningar som måste diskuteras innan några beslut kan fattas. Vattenfall har därför inlett ett analysarbete som handlar om Sveriges energiförsörjning på 2030-talet och om hur reaktorerna ska kunna ersättas utan att balansen på den nordiska elmarknaden äventyras. Paneldeltagare från Vattenfall är Mats Ladeborn, chef för affärsenhet Asset Development Nuclear Development. Miniseminarie tisdag 3 juli 14:30-15:15: Hur fattas beslut om ersättning av dagens kärnkraft? Vattenfall har inlett ett analysarbete för att säkerställa fortsatt produktion av basenergi efter 2025, då utfasningen av Sveriges kärnkraftsreaktorer ska påbörjas. Det handlar om Sveriges framtida elförsörjning och hur reaktorer kan ersättas utan att äventyra balansen på den nordiska elmarknaden. Plats: Energihuset, Häsgatan 12 Deltagare: Mats Ladeborn, chef för kärnkraftsutveckling, Vattenfall Moderator: Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör, Vattenfall