Nyhet | 2012-06-28 | 09:37

Almedalen 2012: Framtidens intelligenta elnät testas på Gotland

För att Sverige och Europa ska klara av sina klimatmål behövs ett elnät som kan hantera den ojämna produktionen från vindkraft och andra förnybara energikällor. Dessa intelligenta elnät kallas Smart Grids. På Gotland är Vattenfall med och utvecklar ett Smart Grid system som ligger i teknikens framkant. Demonstrationsprojektet är storskaligt, i ett befintligt nät med kunder, och visar hur man kan planera, bygga upp och driva ett smart elnät med stor andel förnybar produktion. Teknikutvecklingen sker snabbt inom Smart Grids. På sikt ska kunden aktivt kunna kontrollera sin konsumtion och även eventuell produktion. Förbrukningen av el kan balanseras med tillgången på förnybar energi samtidigt som energiförbrukningen minskas. Det sänker kostnaderna och ökar elens tillförlitlighet och tillgänglighet. Hur långt har utvecklingen av smarta elnät kommit? Vilka tekniska lösningar väntar runt hörnet? Vad betyder det här för samhället och miljön? Miniseminarium tisdag 3 juli 08:00-08:45: Hur skapas ett intelligent elnät för en medveten kund? Vattenfall är med och genomför Smart Grid Gotland - ett storskaligt demonstrationsprojekt i ett befintligt elnät med riktiga kunder. Projektet visar hur man kan planera, bygga om befintliga elnät och driva ett smart elnät med stor andel förnybar produktion. Hur långt har projektet kommit och vilka utmaningar finns? Plats: Energihuset, Hästgatan 12 Deltagare: Jenny Larsson, Vd Geab, Johan Söderbom, ansvarig för forskningsprogrammet Smart Grids, Vattenfall Moderator: Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör, Vattenfall