Nyhet | 2012-06-29 | 13:00

Almedalen 2012: Hållbart energisystem för framtiden

Dagens energisystem utgörs främst av de sex energikällorna vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, biomassa, kolkraft och gas. Men hur kommer energisystemet att se ut i framtiden? Vattenfall strävar efter att använda varje energikälla på bästa sätt för att skapa ett miljömässigt hållbart och leveranssäkert energisystem. Men det finns tekniska utmaningar som måste lösas. De produktionsanläggningar som redan finns utvecklas. De används effektivare och miljöpåverkan reduceras successivt. Men Vattenfall arbetar också med att utveckla nya energikällor. Vilka möjligheter finns det i till exempel solenergi, vågkraft, tidvatten och geotermisk energi? Det är frågeställningar som behandlas i seminariet ”Hållbart energisystem för framtiden”. Paneldeltagare från Vattenfall är Karl Bergman, forskningschef. Miniseminarium tisdag 3 juli 15:30-16:00: Hållbart energisystem för framtiden Dagens energisystem utgörs främst av de sex energikällorna vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, biomassa, kolkraft och naturgas. Men hur kommer energisystemet att se ut i framtiden? Vilka tekniska utmaningar måste lösas för att säkra ett miljömässigt hållbart och leveranssäkert framtida energisystem? Plats: Energihuset, Hästgatan 12 Deltagare: Karl Bergman, forskningschef, Vattenfall Moderator: Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör, Vattenfall