Nyhet | 2012-07-01 | 12:00

Almedalen 2012: Man måste bygga vindkraft där det blåser

Vindkraften har en viktig roll i omställningen till ett hållbart energisystem. I Europa har trenden länge varit att bygga vindkraftparker för att få tillgång till förnyelsebar energi men i Sverige har tidigare främst vattenkraft och biobränsle varit i fokus för nya investeringar. Sedan länge finns det även svenska ambitioner att bygga ut vindkraften både för land och till havs som en del av de svenska klimatmålen för förnybar energi och under de senaste åren har utbyggnaden tagit fart på allvar. Placeringen av vindkraft där det blåser bäst är viktig för att investeringarna ska vara miljö- och kostnadseffektiva. Det har länge varit en utmaning att få tillstånd för att bygga vindkraft inom rimlig tid. På senare tid har allt större krav ställts på att välja bort goda vindlägen på grund av rovfåglar och nu senast även skogsfågel. Vad ska avgöra var man bygger ut vindkraften i Sverige? Kan omställningen mot ett hållbart energisystem med mer vindkraft ske utan konflikt med lokala intressen? Miniseminarium onsdag 4 juli 12:30-13:15: Vindkraft måste byggas där det blåser – vilken hänsyn krävs till andra intressen? Sverige har tydliga mål för utbyggnaden av vindkraft. För kostnadseffektiva vindkraftinvesteringar krävs lokaliseringar där det blåser. Men på lokal nivå stoppas ofta vindkraftprojekt av olika intressen. Hur ska man som vindkraftbolag bemöta utmaningarna? Vilka intressen skall ha företräde? Plats: Energihuset, Hästgatan 12 Deltagare: Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Maria Ågren, generaldirektör Naturvårdsverket, Eva Vitell, chef vindkraftprojekt Sverige, Vattenfall Moderator: Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör, Vattenfall