Nyhet | 2012-07-03 | 20:26

Almedalen 2012: Många tuffa prövningar för elproduktionen

Den svenska elförsörjningen står inför betydande utmaningar. Elmarknaden kommer troligtvis behöva flera olika baskrafter i framtiden enligt de experter och beslutsfattare som diskuterade frågan på Vattenfalls seminarium i Almedalen. I dag utgör kärnkraft och vattenkraft basen i svensk elproduktion men ingen vet hur situationen kommer att se ut om 20 år. - I Sverige har riksdagen bestämt att befintliga reaktorer ska kunna ersättas med nya. Mot den bakgrunden har Vattenfall fördjupat utredningsarbetet kring förutsättningarna att ersätta befintliga reaktorer. Jag vill betona att det inte finns något beslut. Först måste vi bygga rätt kompetens och det tar lång tid. Skulle vi efter flera år av analyser fatta ett beslut om att ersätta befintliga reaktorer så kommer det givetvis att göras efter samråd med vår ägare och i enlighet med lagstiftningen, förklarade Ingrid Bonde, Vattenfalls finanschef och ställföreträdande koncernchef. [caption id="attachment_17596" align="alignleft" width="240" caption="Maria Sunér Fleming (t.v.) leder samtalet under Vattenfalls seminarie "Vilka utmaningar står framtidens elförsörjning för?"."]Maria Sunér Fleming (t.v.) leder samtalet under Vattenfalls seminarie [/caption] Även vattenkraften som är Sveriges viktigaste förnybara källa för elproduktion står inför en rad utmaningar. Det finns förslag på hur EU:s ramdirektiv för vatten ska tillämpas, exempelvis fisktrappor längs alla älvar och miniminivåer i torrfåror, som kan få långtgående effekter i form av minskad produktion. - En av de största utmaningarna vi har är att många målsättningar krockar med varandra ibland. Att behålla produktion i Sverige med låg koldioxidbelastning är jätteviktigt. Samtidigt finns det krav på att ha biologisk mångfald i våra vattendrag. Jag tror att kravet på att ha förnybar el kommer före vikten av att sänka nivån i våra vattenmagasin, sa Cecilie Tenfjord-Toftby (M) som tillsammans med politikerkollegorna Karin Svensson Smith (MP) och Börje Vestlund (S) deltog i debatten tillsammans med Nils Lannefors, Sverigechef för Alstom, och Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas riksförbund. Vindkraft växt snabbast Vindkraften är den energikälla som växt snabbast de senaste åren. Den förväntas växa mycket kraftigt till 25 TWh de kommande 15 åren. Men utbyggnaden går inte helt utan problem och vindkraften är svår att använda som baskraft. - Det är orimligt med de långa tillståndsprocesserna och oacceptabelt att en del av samhället sätter upp ett mål samtidigt som andra delar av samhället går i motsatt riktning, sa Börje Vestlund som menade att det kommer att finnas flera baskrafter i morgondagens system för elförsörjning. - Jag tror att det kommer att finnas energilager i framtiden. Men det är ganska dyrt med exempelvis pumpkraftverk och tillståndsprocesserna är komplicerade. All produktion med låga koldioxidutsläpp är bra och jag tror att det kommer att finnas en plats även för kärnkraften i framtiden, förklarade Nils Lannefors. Samtliga deltagare i debatten som leddes av Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv, var överens om riktigheten i statsminister Fredrik Reinfelds uttalande om att klimatfrågan är vår generations största utmaning. - Det är en lite läskig känsla att det kan bli hopplöst för våra barn om vi inte gör rätt investeringar och beslut i dag. Jag hoppas inte och tror inte heller att vi kommer att ge dem en hopplös utmaning, sa Ingrid Bonde. Röster från Vattenfalls seminarium "Vilka utmaningar står framtidens elförsörjning inför?" under Almedalsveckan 2012: