Nyhet | 2012-06-26 | 11:36

Almedalen 2012: Nya miljökrav på vattenkraften

Nya miljökrav för vattenkraften kan leda till att produktionskapaciteten minskar. Det trots att vattenkraften spelar en nyckelroll för att öka andelen förnyelsebar elproduktion. Vattenkraften är den största förnybara energikällan med en unik flexibilitet. Den svarar för cirka hälften av Sveriges elproduktion. Den ger både baskraft, som är grunden för elförsörjningen, och reglerkraft, som behövs för att balansera vindkraften. Vattenkraften blir allt viktigare i takt med att andelen vindkraft och solkraft ökar. Den spelar också en central roll för att Sverige ska nå målen för förnybar energi. Bland direktiven och miljömålen som påverkar vattenkraften finns EU:s vattendirektiv och de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”. Frågan är hur de ska vägas mot varandra. Generella åtgärder som införande av fisktrappor, minimitappning och korttidsreglering, kan komma att minska den svenska vattenkraftsproduktionen med en tiondel – samtidigt som det finns krav på mer förnybar energi både i Sverige, Norden och Europa. Vilken roll får den svenska vattenkraften framöver? Kan den biologiska mångfalden säkras utan att vattenkraftens produktionsförmåga minskar? Miniseminarium måndag 2 juli kl 13:30-14:15: Vattenkraften och tuffare miljökrav är en utmaning. Hur ska olika miljömål vägas mot varandra? I diskussionen om ökade miljökrav kan generella åtgärder som införande av fisktrappor, minimitappning och korttidsreglering, riskera 10 procent av den svenska vattenkraftproduktionen. Detta samtidigt som kraven på mer förnybar energi ökar och tuffare klimatmål diskuteras. Hur kan dessa utmaningar bemötas? Plats: Energihuset, Hästgatan 12 Deltagare: Björn Risinger, generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten, Claes Hedenström, chef Regulatory Affairs Sverige, Vattenfall Moderator: Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör, Vattenfall