Nyhet | 2010-09-06 | 14:43

Älvkarleby kraftstation vattenfylld

En öppen så kallad manlucka ledde i fredags till att maskinhallen i Älvkarleby gamla kraftstation vattenfylldes. Länsar kunde snabbt placeras ut i fall översvämningen även orsakat ett oljeläckage. Ingen olja hade dock läckt ut. Arbetet med att pumpa ut vattnet från kraftstationen påbörjades samtidigt och under lördagen var stationen fri från vatten.

Elproduktionen vid Älvkarleby kommer nu endast att ske i det nyare aggregatet som ligger i en separat byggnad medan den gamla stationen ses över. Det arbetet beräknas ta omkring två veckor. Under tiden måste allt vatten som normalt ska rinna genom turbinerna i gamla stationen släppas förbi genom dammluckorna.