Nyhet | 2012-11-19 | 09:30

Andra numret av Ringhals Tidning på väg

Vi vill fortsätta att berätta för allmänheten vad som händer på Ringhals och göra det med våra egna ord. Höstnumret av Ringhals Tidning delas ut till boende i Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och Marks kommuner den 21 och 22 november.

Ringhals Tidning nr 2 2012

Det första numret, som gavs ut i slutet av mars 2012, blev väl mottaget och därför beslutades att ytterligare ett nummer skulle tas fram i år.

Distributionen sker främst med tidningarna Varbergs Posten, Kungsbacka Nytt, Falkenbergs Posten och Markbladet.

Vad innehåller då tidningen? Jo, bland annat det här:
Övergångsplanerna. Mer än 300 personer arbetar på Ringhals med att på olika sätt höja säkerheten i anläggningarna. Vi har intervjuat fyra av dem om deras arbete med att göra det som är säkert ännu säkrare.
Mats utvecklar kärnkraften. Planerna på nya kärnkraftverk tar avstamp i Varberg. Där bor nämligen Mats Ladeborn, före detta ringhalsare som nu ansvarar för kärnkraftsutvecklingen på Vattenfall. ”En injektion för branschen som väckt ett stort intresse i omvärlden”, kommenterar han Vattenfalls ansökan om att få bygga nya reaktorer som ska ersätta dagens.
Årets revisioner. Nytt bränsle, underhåll av komponenter, provningar, moderniseringar och förbättringar – och en ökad effekt på 37 MW som turbinbytena på Ringhals 1 och Ringhals 3 har bidragit med. Det ger tillräckligt för att förse cirka 60 000 hem med hushållsel.
Årets bästa besked. Läs artikeln om reaktortankprovningen på Ringhals 2.
Greenpeace. Hur kunde de ta sig in? Hur fungerar egentligen Ringhals skydd mot intrång? Ringhals Tidning ger bakgrundsfakta.
Tjejer och Teknik. Vad kan få fjortonåriga tjejer att vilja gå på kurs på höstlovet? Svaret är ”Tjejer och Teknik”, Ringhals teknikkurs för åttondeklassare i Varbergs kommun.

Vill du få en gratis, adresserad prenumeration av Ringhals Tidning? Skicka e-post till ringhalstidning@vattenfall.com
Välkommen med tips och idéer!