Nyhet | 2012-03-15 | 15:31

Ändrad revisionstid för Forsmark 1

Den planerade revisionslängden för årets revision vid Forsmark 1 ändras från 23 dygn till 32 dygn. Förlängningen är ett resultat av det utredningsarbete som gjorts efter Fukushimahändelserna.

De tillkommande åtgärderna som ska genomföras under årets revision är:

• Förbättrad jordbävningstålighet för dieselsäkrad elmatning
• Installation av inkopplingsmöjligheter för alternativ kylning av reaktorn i långtidsförlopp

Dessutom ska stor översyn av dieselmotor utföras samt utbyte av generator i ett av reservkraftssystemen.

Nya revisionsperiod är 5 augusti till 6 september.

För mer information kontakta:
kommunikationschef Claes-Inge Andersson
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se
telefon: 070-530 05 13

Revisioner i Forsmark