Nyhet | 2012-07-13 | 16:00

Angående effekthöjning vid Forsmark 2

Forsmark 2Forsmark ansökte under våren 2011 om provdrift för högre effekt vid Forsmark 2 hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I dag, fredag 13/7, meddelade SSM att de räknar med att fatta ett beslut i slutet av september i år.

Med anledning av detta startar Forsmark ett förberedelsearbete inför en kortare avställning på 1-2 dagar i mitten av oktober. Syftet med avställningen är att utföra nödvändiga tekniska åtgärder inför effekthöjning. Efter avställningen beräknas en testerperiod på cirka 2-3 veckor.

Mer detaljerad information kommer att ges vartefter planeringen fortskrider.

– Det är ett positivt besked och vi jobbar på med förberedelserna för att kunna starta provdriften i oktober och realisera effekthöjningen, säger Per-Göran Nilsson, chef för Forsmark 1 och 2.