Nyhet | 2010-01-11 | 15:13

Angående elproduktionen i Ringhals 1 och 2

Med anledning av den senaste tidens kyla och efterföljande stigande elpriser har media spekulerat kring varför två reaktorer på Ringhals står stilla. I bland annat SR Ekot, Aftonbladet och DN har rapporterats om detta. Från 2007 och framåt satsas totalt 22 miljarder kronor på Ringhals i uppgraderingar och säkerhetshöjande åtgärder fram till dess reaktorerna uppnått 50 års livslängd. Ringhals kommer att spela en viktig roll som elproducent under många år framöver. Målet är att öka produktionen med 4 TWh från dagens nivå, till en årsproduktion på 32 TWh år 2012. Anledningen till att Ringhals 1 och 2 inte producerar just nu är att de stora projekten, som inleddes tidigt i våras, har krävt mer tid än ursprunglig plan.   [caption id="attachment_3495" align="alignnone" width="450" caption="Ringhals Kärnkraftverk"]Ringhals Kärnkraftverk[/caption] Säkerhet och ny teknik På Ringhals 1 har stora säkerhetshöjande installationer gjorts. I princip har de viktiga säkerhetssystemen fördubblats, vilket gör att R1 nu i många avseenden kan jämföras med en ny och modern anläggning. På Ringhals 2 pågår ett omfattande projekt där hela den gamla analoga instrument- och kontrollutrustningen byts ut mot ny teknik. Bytet inkluderar ett helt nytt kontrollrum, all kontrollutrustning och kablage till och från kontrollrummet samt alla givare och mätare ute i stationen. Också det är ett säkerhetshöjande projekt. Både projekten på Ringhals 1 och Ringhals 2 har dragit ut på tiden. Installationerna var mer komplexa än vad vi förutsåg och med facit i hand, var vi allt för optimistiska i våra tidplaner. Vi har dessutom stött på ett antal problem som har fått lösas samtidigt. I båda fallen återstår i skrivande stund ytterligare några veckors arbete innan Ringhals 1 och 2 är tillbaka i säker och stabil drift.