Nyhet | 2009-04-09 | 08:15

Ånggeneratorer på väg till återvinning

I dagarna avgick transportfartyget Elektron från Videbergshamn lastat med tre ånggeneratorer från Ringhals 2 – en last på nästan 1000 ton – för vidaretransport till Nyköping. Hos företaget Studsvik ska ånggeneratorerna sågas itu, rengöras och delvis återvinnas.

Videbergshamn

Avfallsbehandlingsmetoden, som utvecklats i samarbete mellan Ringhals och Studsvik, gör det möjligt att ta hand om större komponenter från kärnkraftverken. Dessa stora pjäser skulle annars uppta mycket plats i långtidsslutförvaret för radioaktivt driftavfall, vilket skulle bli väldigt kostsamt. Nu volymreduceras ånggeneratorerna så att bara en liten del behöver deponeras. Resten av metallen rengörs från radioaktivitet, smälts ner och återvinns.

– Studsvik är tack vare denna utveckling världsledande på området, och det finns ett stort internationellt intresse för att använda metoden på plats i Studsvik, säger Bo Wiredal produktchef i Studsvik.

Ånggeneratorer från Ringhals 2

De tre ånggeneratorerna byttes ut på Ringhals 2 redan 1989 och har förvarats på Ringhals sedan dess.

Tidigare har tre ånggeneratorer från Ringhals 3 behandlats i Studsvik, de fraktades då en i taget med Sigyn. Den här gången skeppas alla tre iväg på samma gång. Transporten sköts av det norska fartyget, med det passande namnet Elektron. Därför var det inte bara den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten som dök upp för inspektion inför avfärden. Även norska Strålevernet ville vara med och se att allt gick rätt till.

De tre ånggeneratorerna på vardera 320 ton förankrades ombord på fartyget med wirar och svetsades fast så att de inte ska kunna röra sig vid sjögång.
Resan till slutdestinationen beräknas ta ett och ett halvt dygn.

Väl förankrade ånggeneratorer inför avresan.

Läs mer

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor
Studsvik (nytt fönster)