Nyhet | 2010-05-14 | 09:00

Ångturbinen Gabriella invigd i Uppsala

Den nya ångturbinen på avfallsförbränningen kommer att öka den totala elproduktionen vid Vattenfall Heat Nordic i Uppsala med hela 50 procent. [caption id="attachment_5261" align="alignnone" width="320" caption="Uppsala kraftvärmeverk"]Uppsala kraftvärmeverk[/caption] Turbinen Gabriella är döpt efter dagen då den fasades mot elnätet första gången. Det var den 19 februari och dagens namn var Gabriella. Vattenfalls Nordenchef Torbjörn Wahlborg framhöll att det var ett stolt ögonblick när turbinen invigdes torsdagen den 6 maj. - Turbinen innebär att Uppsala får ett rejält tillskott av klimatanpassad elproduktion. Och för Vattenfall Heat Nordic i Uppsala betyder den nya turbinen att både lönsamheten och anläggningens miljöprestanda förbättras. Turbinen är en lokal lösning för Uppsala, men Gabriella är ett bra exempel på att Vattenfall arbetar målmedvetet i olika åtgärder för att reducera de globala koldioxidutsläppen. Idag använder avfallsförbränningen i Uppsala sopavfall från huvudsakligen Uppsala och Mälardalen till att producera fjärrvärme och fjärrkyla till uppsalaborna och företag på orten. Med den nya turbinen kan dessutom cirka 80 GWh el produceras från förbränning av avfall. Tillskottet från Gabriella innebär att den totala elproduktionen vid Heat Nordic i Uppsala ökar från cirka 180 GWh/år per år till cirka 270 GWh/år. Redan idag produceras el på kraftvärmeverket. Hushållsel för 26.000 lägenheter Uppsala är en stad som växer och Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, välkomnade det extra tillskottet som motsvarar hushållsel för cirka 26.000 lägenheter. - Uppsala har ett stort intresse för el och elproduktion och vi arbetar väldigt hårt med klimatfrågan. Det är bra för Uppsala att Gabriella nu tas i drift och jag vill gratulera Vattenfall till ett väl genomfört projekt. Det är glädjande att Vattenfall har en offensiv hållning vad gäller elfrågor och att resurserna som skapas genom avfallsförbränningen nu kan utnyttjas ännu mer effektivt.