Nyhet | 2009-12-22 | 12:45

Anklagelser om vinstmaximering genom avsiktligt produktionsbortfall

I tisdagens A-ekonomi hävdas att Vattenfall lät bli att använda Stenungsundsverket för att maximera vinsten den 17 december, dagen då spotpriserna på elmarknaden under två timmar nådde 14,50 kr/kWh.

Sanningen är att oljekraftverket i Stenungsund - som Vattenfall beslutat att lägga ned - inte var tillräckligt konkurrenskraftigt för att komma med i Svenska Kraftnäts reservkraftsupphandling. Den 17 december kallade Svenska Kraftnät in en del av sin effektreserv men inte hela reserven.

I inslaget hävdas att Stenungsundsverket kunde ha kört igång på tio timmar. Med alla förberedelser ligger siffran på närmare en vecka. Dessutom kunde vi inte ens en dag i förväg – än mindre en vecka - förutse det höga priset den 17 december. Att ha verket startklart för att eventuellt köra några timmar är varken lönsamt eller konkurrenskraftigt och det är just därför Stenungsundsverket inte kom med i reservkraftupphandlingen.

Samtidigt påstår intresseorganisationen Villaägarna att kraftproducenterna gör stora vinster på kundernas bekostnad. Man hävdar att det faktum att fem reaktorer – varav Vattenfall är huvudägare till fyra - stod stilla den 17 december medförde att kraftproducenterna ”reglerar utbudet av el för att maximera sina vinster”. Sanningen är att en stillastående reaktor innebär förlorade intäkter på i runda tal 10 Mkr per dag. Med normala priser så innebar de fyra stillastående reaktorerna förlorade intäkter på drygt 250 Mkr.

Det är naturligtvis olyckligt att flera reaktorer stod stilla men Vattenfall sätter alltid säkerheten i kärnkraftsproduktionen främst och startar inte driften förrän allt är absolut säkert. Vattenfall hade en reaktor ur drift för att åtgärda en ventil och tre genomgår planerade revisioner - varav två utför stora moderniseringar - som påbörjades under vårvintern och sensommaren.

- Vi investerar miljardbelopp i effektivisering och uppgradering av våra kärnkraftsreaktorer. Att de då står stilla och vi förlorar stora belopp är mycket allvarligt, säger Hans von Uthmann, vice VD och chef Vattenfall Norden.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, Presschef Norden, telefon 08-739 54 84