Nyhet | 2009-10-02 | 15:48

Ännu ett förnämligt pris

Den bergmekaniska kompetensen inom Vattenfall Power Consultant hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. Nyligen beslöt International Society of Rock Mechanics att tilldela vår medarbetare Christer Andersson den prestigefyllda Rocha-medaljen.

Han blir därmed den andre i Norden efter Daniel Ask, även han vid Vattenfall Power Consultant som får medaljen. Anledningen är Christer Anderssons doktorsavhandling, som klargör vid vilka laster berg börjar spricka. Därmed kan underjordsanläggningar på stora djup byggas både bättre och med bättre ekonomi. Christer Andersson får medaljen vid 6th Asian Rock Mechanics Symposium – Advances in Rock Engineering i New Delhi i oktober 2010, då han också ger en föreläsning baserad på den vinnande avhandlingen.