Nyhet | 2007-12-13 | 16:10

Ännu högre säkerhet vid inpassage till Ringhals kontrollrum

Säkerheten har skäpts ytterligare för inpassage till kontrollrummen på Ringhals. För att säkerställa att endast behöriga ges tillträde har utrustning för biometrisk kontroll installerats, som en förstärkning av den inpasseringskontroll som finns sedan tidigare.

Genom att fingeravtryck läses av och kontrolleras vid inpassagen kan man identifiera att enbart godkända personer passerar. Detta för att uppfylla SKI:s krav på fysiskt skydd vid kärntekniska anläggningar.

Ringhals är först av de svenska kärnkraftverken med att installera biometriska läsare för tillträde till kontrollrummen. Åtgärderna har kunnat införas på kort tid tack vare ett effektivt arbete med att uppgradera kraftverkets fysiska skydd.

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor på kärnkraftverken