Nyhet | 2012-05-02 | 16:10

Anslutningsbehov når full vindstyrka

Det är medvind för vindkraft. BU Distribution Operations Nordic har just nu förfrågningar om anslutningar på totalt 15 000 MW.

Störst är efterfrågan i västra och norra Sverige.

– Vi följer våra kunder från förfrågan till färdig anslutning. Avtal om anslutning kan vi dock inte skriva förrän det finns tillstånd, berättar Margit Logrim, chef Nätanslutningar, Vattenfall BU Distribution Operations Nordic.

Många förfrågningar gäller områdena Bohusdal och Östra Skaraborg i västra Sverige. För vindkraftparker är dock tiden från förfrågan till färdig anslutning i snitt sex år. Många ledningsprojekt överklagas och hamnar till slut som ärende i Regeringsrätten.

– I Bohusdal har vi många förfrågningar om att bygga ut elnätet och att Svenska Kraftnät ordnar nya stamnätpunkter. Det kan dock ta upp till fem år innan vi får färdiga stamnätpunkter.

De flesta vindkraftprojekt gäller platser där elnäten inte finns eller är klena. Vid utbyggnad med nya ledningar är det sedan osäkert hur mycket som kommer att anslutas i slutändan.

– När det finns tillstånd kan vi börja konstruera, projektera och anlägga ledningsnäten, avslutar Margit Logrim.