Nyhet | 2009-06-10 | 13:20

Är elbilen bättre för miljön?

Tillsammans med Volvo presenterade Vattenfall den 1 juni 2009 ett gemensamt bolag för att kunna erbjuda kunderna en plug-in hybrid 2012. Samarbetet syftar till att accelerera introduktionen av eldrivna fordon på marknaden och därmed minska oljeberoendet. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_hqJAHNAKZk[/youtube]När bilindustrin nu går emot en elektrifiering uppstår en rad olika frågor. Få länder har samma tillgång till utsläppsfria energikällor (vatten- och kärnkraft) som Sverige har. På många håll i Europa är man beroende av kol för sin elproduktion. Innebär elbilen då verkligen goda nyheter för miljön, eller byter vi endast ut ett fossilt bränsle mot ett annat? Svaret är att en elektrifiering av transportsektorn är ett historiskt framsteg i kampen mot klimatförändringarna. Det finns flera skäl till varför el är så väl anpassat som drivmedel till bilar.
  1. En elmotor är nästan fyra gånger så effektiv som en ordinär förbränningsmotor. Det innebär att en bil med eldrift kräver mindre energi och således ger mindre utsläpp, även om den körs på en elmix där fossila bränslen ingår.
  2.  Europa har ett utsläppstak. Det innebär att även om alla fordon går på el får elproduktionen inte släppa ut mer koldioxid. Utsläppstaket kommer att sänkas med tiden. Vattenfall agerar kraftfullt för att det ska bli ett globalt pris på koldioxid. Det kommer att tvinga industrin att ytterligare sänka utsläppen.
  3.  El är en utmärkt energikälla. Den riskerar inte att sina och kan produceras i princip helt utan utsläpp. Vattenfall arbetar för att halvera sina utsläpp med hälften till 2030 och vara klimatneutrala till 2050.
  4. Utsläppen från miljontals avgasrör förflyttas till ett fåtal produktionsanläggningar, som är lättare att kontrollera och lyder under EU:s handel med utsläppsrätter, vilket utsläppen från transportsektorn inte gör idag.
  5. Elfordonen drar relativt blygsamt med el och den ökning av förbrukningen de står för täcks mer än väl av de ambitiösa utbyggnadsplaner som finns för förnybara energikällor runt om i Europa.
  6. Det sker en snabb utveckling av elproduktionen. Vindkraften introduceras kommersiellt i stor skala och fortsätter att utvecklas, biobränslen kommer att ersätta fossila bränslen i stor skala, vågkraften beräknas vara i kommersiell drift inom tio år och ny teknik för att rena kolkraften är under utveckling.
Att ställa om den mycket storskaliga elproduktionen är en jättelik utmaning som kommer att kräva ofantliga investeringar. Men för att möta hotet om klimatförändringar måste vi agera nu. Elbilens stora fördelar för både miljö och konsument gör den till ett betydelsefullt steg i kampen mot klimatförändringarna. [caption id="attachment_1176" align="alignleft" width="450" caption="Vattenfall och BMW samarbetar i Berlin med eldrivna bilar av märket Mini"]elbilmini[/caption]