Nyhet | 2012-02-17 | 08:53

Arbetet med WANO-åtgärdsplan har påbörjats

Granskningsledaren Steve Pettitt från WANO lämnar över WANO:s slutrapporten till Forsmarks VD Stefan Persson

I slutet av förra året granskade WANO (World Association of Nuclear Operators) Forsmark. Nu i veckan besökte granskningsledaren Steve Pettitt åter kärnkraftverket i syfte att göra en så kallad Stream Analysis tillsammans med representanter från Forsmark.

WANO är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över. Organisationen arbetar endast på uppdrag av medlemmarna och 2011 beställde Forsmark en granskning av sin verksamhet.

Granskningen genomfördes den 21 november till den 9 december. Syftet var att jämföra Forsmark med internationellt bästa arbetssätt och låta WANO ta fram förbättringsförslag inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

Vid återbesöket nu i veckan lämnade granskningsledare Steve Pettitt över WANO:s slutrapport till Forsmarks VD Stefan Persson och en uppföljning av rapporten har nu påbörjats.

–Med hjälp av en så kallad Stream analysis undersöktes grundorsakerna till vissa avvikelser inom områden där WANO har hittat förbättringsförslag. Analysen gjordes tillsammans med representanter från Forsmark och resultatet kommer att bli vägledande i arbetet med att hitta och vidta åtgärder, säger Michael Jansson, projektledare för framtagning och genomförande av åtgärdsplan.

Vid WANO:s granskning konstaterades att Forsmarks kärnkraftverk är i mycket god kondition. Flera goda exempel i verksamheten lyftes fram samt en världsunik styrka.

Arbetet med att ta fram åtgärder till förbättringsförslagen kommer att fortsätta under februari och mars månad. En slutgiltig åtgärdsplan ska vara fastställd den 31 mars.

WANO:s granskning av Forsmark avslutad