Nyhet | 2012-06-20 | 15:10

Årets revision på Forsmark 2 avslutad

Forsmark 2
Onsdag den 20 juni kl 13:43 fasade Forsmark 2 in på kraftnätet efter en 38 dygn lång avställning. En av de större åtgärderna som har gjorts är att jordbävningssäkra ställverken till de dieselaggregat som förser anläggningen med reservkraft. Full effekt beräknas vara nådd den 22 juni.

Revisionen som nu avslutats är årets längsta på Forsmark. Ett stort antal underhållsarbeten, moderniseringar och säkerhetshöjande åtgärder har gjorts i anläggningen. Återstarten skedde ett dygn tidigare än ursprungligen planerat. Den 8 juli ställer Forsmark 3 av för en kortare revision och den 5 augusti börjar en 32 dygn lång revision på Forsmark 1.

För mer information kontakta: 
Claes-IngeAndersson, kommunikationschef
cin@forsmark.vattenfall.se
Telefon: 0705-30 05 13