Nyhet | 2008-09-30 | 11:57

Årets revisioner är avslutade

2008 årsrevisioner på Forsmark inleddes 11 maj och avslutades 21 september. Mer än 1 000 Forsmarksanställda och entreprenörer har arbetat i de tre blocken och i god samverkan genomfört kärnkraftverkets ”tusenmilaservice”. Säkerhet och kvalitet har stått i fokus, liksom arbetsmiljö och ordning och reda.

Forsmark 1 11 maj-6 juli

På Forsmark 1 genomfördes årets längsta revision. De största projekten gällde modernisering och säkerhetshöjande åtgärder i reaktorns kontrollutrustning, bland annat uppgradering av delsnabbstopp och nytt effektmätningssystem.

Sammanlagt var det fyra olika projekt som sammanstrålade i en enda pulpet i kontrollrummet och berörde totalt mer än 200 skåp och kablage på vägen från reaktor till kontrollrum. Mycket arbete och mycket tid krävdes för både installation och efterföljande funktionsprovningar.

Andra stora projekt var renovering av två utloppsschakt för kylvatten och installation av fyra partikelfällor som skydd för bränsleskador. Dessutom förbereddes reaktorinneslutningen för kommande års skalventilbyten genom montage av travers och ny eldragning.

I revisionsplanen ingick också ett stort antal underhållsåtgärder, bland annat översyn av samtliga lager till en turbinaxel.

Forsmark 2 17 augusti-21 september

På Forsmark 2 gällde de största åtgärderna reaktorinneslutningen. Fem nedblåsningsventiler, med uppgiften att tryckavsäkra reaktortanken, fick nya infästningar för att minska vibrationer.

Samtidigt pågick arbete längst ner i kondensationsbassängen under reaktortanken där montörerna byggde en ny inspektionsplattform. Den ska användas vid kommande besiktning och utbyte av mellanbjälklagstätning.

Andra stora åtgärder var införandet av nya nyckelblockeringar i kontrollrummet samt uppgradering av en matarrotor till en av Forsmark 2:s generatorer.
Revisionen förlängdes två veckor för extra reparationer.

Forsmark 3 13 juli-14 augusti

Forsmark 3 ställdes av under högsommaren och på revisionsplanen stod som vanligt bränslebyte, underhållsarbeten och anläggningsändringar.

Några av de större projekten var separation av elmatning till driftsystem respektive säkerhetssystem, byte av värmeväxlare till huvudcirkulationspumpar och garantibesiktning av två lågtrycksturbiner.

Största arbetsinsatsen krävde separation av elmatningen till drift- och säkerhetssystem. Bland annat tog det oväntat lång tid att riva de jordbävningssäkrade ställverksskåpen som skulle bytas.

Revisionen förlängdes några dygn för detta projekt och för några tekniska problem vid uppstarten.