Nyhet | 2008-05-12 | 12:14

Årets revisioner har inletts i Forsmark

I går söndagen den 11 maj lämnade Forsmark 1 det svenska kraftnätet och det innebär att årets revisioner har inletts i Forsmark. Revisionsperioden är planerad att pågå från den 11 maj till den 8 september.

Årets långa revision sker vid Forsmark 1. Den pågår under 49 dygn, från den 11 maj till den 29 juni. Förutom det vanliga bränslebytet då cirka en femtedel av bränslet byts ut kommer en rad andra åt-gärder utföras. Bland annat skall en rad säkerhetshöjande åtgärder i kontrollutrustning för reaktorn genomföras. Exempelvis skall PRM-systemet för effektövervakning förnyas, med byte av både hårdvara och mjukvara och mängder av nytt kablage.

Revisionen vid Forsmark 2 pågår från den 17 augusti till den 8 september. De mest tidskrävande arbetena där är den årliga servicen på dieselreservkraftaggregaten och en ombyggnad av reaktorns nedblåsningsventiler.

Forsmark 3 ställer av för revision den 13 juli och den planeras pågå till den 7 augusti. Största arbetet är separation av elmatning till driftsystem respektive säkerhetssystem. Säkerhetssystemen skall få egen batterisäkrad elmatning och det omfattar bland annat byte av batterier, växelriktare och likriktare.


För ytterligare information kontakta
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05

Läs mer

Revision på Forsmark

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor