Nyhet | 2010-08-09 | 11:46

Årets revisioner igång

I år infaller Forsmarks revisionsperiod mellan den 8 augusti och den 19 oktober. Under revisionen görs en översyn av kraftverket då man går igenom anläggningen för att reparera, prova och modernisera. Dessutom byts ungefär en femtedel av bränslet för en ny driftsäsong.

Forsmark 1 genomför årets revision under perioden 8-26 augusti. Det som planeras är en revision med fokus på underhållsåtgärder. De största projekten är byte av reaktorns interndelar samt byte av tre högspänningsgenomföringar på en huvudtransformator.

Forsmark 2 skulle ursprungligen ha haft sin revisionsavställning i maj och juni. På grund av de strejkvarsel som Fastighetsanställdas förbund i våras lade mot viss berörd personal fattades beslut om att flytta fram revisionen. Istället planeras årets revision till perioden 27 augusti till den 11 september.

Forsmark 3 har årets längsta och största revision. Den 12 september startar revisionsarbetet som ska vara klart den 19 oktober.