Nyhet | 2013-03-18 | 08:50

Årets revisioner på Ringhals

Om lite drygt en månad inleds årets revisionssäsong på Ringhals. Här kan du läsa om åtgärderna som planeras.

Revisionsarbete på R1:s turbin

Några av årets revisionsjobb:

Ringhals 1
• Framflyttning av backpanels i kontrollrummet
• Byte av säkerhetsställverk
• Byte av kablar till högre miljöklass (miljökvalificering)
• Provningsdel av autobor-systemet som infördes förra året
• Seismikåtgärder – tålighet mot jordbävning
• Förbättring av kondensatreningen på turbinsträng 11

Ringhals 2
• Byte av kontaktdon och fläktmotorer för miljökvalificering
• Seismikåtgärder – uppstagning av kringsystem för att klara jordbävning
• Byte av huvudtransformator samt magnetiseringstransformatorer
• Inspektion av dränageschakt och kylvattenavlopp
• Tryckavsäkring av kylsystemet för avställd reaktor
• Byte av backventiler efter matarvattenpumparna

Ringhals 3
• Reparationer på saltvattensystemet för kylning av turbin- och reaktorkomponenter
• Säkerhetshöjande anläggningsändring där kylsystemet för avställd reaktor och sprinklersystemet för reaktorinneslutningen byggs ihop
• Fortsatt förberedande montage för ny reservkraftdiesel
• Seismikåtgärder – byte av reläer och stagning av ställverksskåp samt byte av innertak i kontrollrummet
• Reparationer på högtrycksförvärmare
• Installation av virvelbrytare i borvattentanken
• Inspektion av kanal mellan svallbassäng och kondensorutlopp från turbinanläggningen

Ringhals 4
• Seismikåtgärder – stagning av ställverksskåp och fortsatt byte av reläer
• Fortsatt förberedande montage för ny reservkraftdiesel
• Installation av virvelbrytare i borvattentanken
• Ombyggnad av nivåmätstudsar på accumulatortankarna
• Inspektion av kanal mellan svallbassäng och kondensorutlopp från turbinanläggningen

Flera av jobben är åtgärder som ingår i Ringhals övergångsplaner med syfte att bygga in ytterligare ökad säkerhet.

Planerade avställningstider
Ringhals 1: 28 april – 1 juni
Ringhals 2: 7 september – 8 oktober
Ringhals 3: 10 augusti – 31 oktober
Ringhals 4: 18 maj – 15 juni

Vad är en revision?
Varje år tas reaktorerna ur drift några veckor för revisionsavställning. Då görs bränslebyte, underhåll av anläggningen, moderniseringar och andra åtgärder som bara kan ske när elproduktionen inte är igång.

Varför har man revision?
Revisionen är som en tusenmilaservice och bilbesiktning. Man ser över systemen, testar att allt fungerar som det ska och byter ut delar som är slitna eller riskerar att ställa till driftavbrott innan nästa översyn görs. Vissa moderniseringar, provningar och tester är myndighetskrävda. När jobben är klara måste man genom oberoende kontroller redovisa att anläggningen är i gott skick och redo att säkert producera el kommande driftsäsong också.


Läs mer
Årets revisioner på Ringhals