Nyhet | 2010-02-09 | 16:00

Årets revisioner på Ringhals

Planeringen inför årets revisionsaktiviteter är i full gång på Ringhals. Här kan du se vilka åtgärder som planeras på de olika blocken.

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdas eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar införs.

Dags för revision

Ringhals 1

Revision: 3 oktober - 10 november
Årets revision är lång och omfattar cirka 40 dygn. Några av de största åtgärderna:

 • byte av ställverk för likspänning
 • utbyte och förstärkning av helgjutna rostfria ventiler
 • åtgärder för miljökvalificering av elkomponenter i reaktorsystemen
 • åtgärder av restpunkter från installationer 2009 i projekten RPS/SP2

Ringhals 2

Ingen revision görs på Ringhals 2 under 2010. Orsaken är den förlängda revisionsavställningen 2009, då även nödvändiga provningar och underhållsåtgärder genomförs så att blockets driftsäsong kan sträcka sig fram till våren 2011.

Ringhals 3

Revision: 28 augusti - 5 oktober
Årets revision är en lång underhållsrevision som planeras till 38 dygn.
Många åtgärder görs inom ramen för NICE-projektet: modernisering av turbinanläggningarnas skydds- och reglersystem inklusive turbinsidans utrustning i kontrollrummet. Andra anläggningsändringar under revisionen är till exempel:

 • säkerhetsuppgradering genom diversifierat skyddssystem
 • uppgradering av hjälpmatarvattenfördelare i ånggenerator
 • ombyggnad av rörstöd i reaktorinneslutningen
 • byte av stator till generator G32

Ringhals 4

Revision: 17 juni - 18 juli
Årets revision kommer att pågå i cirka 30 dygn. Några av de största åtgärderna:

 • byte av värmeväxlare i komponentkylsystemet
 • säkerhetsuppgradering genom diversifierat skyddssystem
 • byte av generator G41
 • byte av huvudtransformatorer
 • byte av högtrycksturbinernas regler- och stoppventiler
 • omfattande reaktortankprovningar

Läs mer

Revisionerna på Ringhals