Nyhet | 2013-09-09 | 16:10

Årets revisioner vid Forsmark är avslutade

Revisionen vid Forsmark 2 är avslutad

Forsmark 2 fasade till det svenska kraftnätet den 29 augusti och revisionsperioden vid Forsmark är därmed över för i år. Alla reaktorer drivs nu vid full effekt.

Revisionen vid Forsmark 2 var 19 dygn lång med början den 10 augusti. Det var den sista och den kortaste revisionen på Forsmark.

Under revisionen utfördes bland annat service på huvudkylvattenpumpar samt på de dieselmotorerna i anläggingens reservkraftssystem. En översyn gjordes också av generatorerna.

Översyn på generator på Forsmark 2

I ett led för att ytterligare höja säkerheten i anläggningen utfördes åtgärder för att jordbävningssäkra elskåp av betydelse för säkerheten.
I och med revisionen har Forsmark 2 kopplats om mot ett nybyggt 70-kilovoltsställverk, som spänningssattes i våras.

Fasningen av Forsmark 2 var planerad till den 24 augusti men fick flyttas fram till den 29 augusti. Detta berodde bland annat på tillkommande arbeten på en ventil i anslutning till reaktorinneslutningen.

Under revisionen byttes också bränsle i reaktorhärden, som därmed gjordes redo för ytterligare en driftsäsong. Nästa revision på Forsmark 2 är planerad till den 25 maj 2014.

I våras inledde Forsmark 2 en provdrift vid en högre effektnivå. Reaktorn gick från 108 procents effekt till 120 procents effektnivå. Provdriften på den högre effektnivån fortsätter ytterligare en driftsäsong efter årets revision.

Revisioner på Forsmark

Provningarna för effekthöjningen vid Forsmark 2 är avslutade