Nyhet | 2011-04-20 | 08:57

Årets vårflod tidig men lugn

Varmt vårväder gör att snön smälter snabbare än vanligt med en tidig vårflod som följd. Men vattenmängderna är normala och risken för översvämningar liten. Det milda vädret har gjort att vårfloden har kommit i tidigt men det är inga onormala mängder smältvatten som väntas. Årets vårflod för Göta Älv är redan över. I Gävleborgs län har vårfloden precis börjat och kan eventuellt ge lokala problem. Även i Jämtland och Västernorrland har vårfloden börjat med normala mängder. Först i månadsskiftet maj/juni väntas vårfloden komma igång i Västerbotten och Norrbotten. Risken för översvämningar i samband med vårfloden är störst om det sker en plötslig värmeperiod då stora snömängder smälter snabbt. Det finns regler som styr vattenståndens högsta- och lägstanivåer. Länsstyrelsen i respektive län ser till att varje vattenmagasin håller sig inom de angivna gränsvärdena. Att ha för höga vattennivåer är förbjudet enligt lag. – Märker vi att vattnet riskerar att gå över den övre tillåtna gränsen så larmar vi Länsstyrelsen. De kan då beordra oss att öppna dammluckorna så att nivån sjunker, säger Peter Stedt. Största riskområdet vid Göta Älv Största riskområdet för översvämning är vid Göta Älv. Via den sker all avrinning från Vänern. Med sina 9 miljarder kubikmeter vatten är Vänern Vattenfalls största vattenmagasin. Vattennivån regleras med hjälp av dammluckor men det är inte helt problemfritt. –Vi kan reglera flödet med hjälp av dammluckorna men vattnet får släppas på försiktigt eftersom det annars finns risk för ras och översvämningar längs älvkanten. Men i år skedde vårflod för Göta Älv utan incidenter och med nivåer som var väl inom gränserna för vad som är tillåtet.