Nyhet | 2010-02-10 | 09:41

Årsredovisning: Bra underliggande resultat för Vattenfall 2009

  – Trots svåra marknadsförhållanden med minskad efterfrågan på el från industrin och väsentligt lägre elmarknadspriser redovisar Vattenfall ett bra underliggande rörelseresultat för 2009. Positiva resultateffekter från prissäkringar genomförda under tidigare år mer än kompenserade den negativa effekten av lägre produktionsvolymer. Nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 4,2 miljarder SEK, säger Lars G Josefsson, verkställande direktör och koncernchef, om Vattenfalls resultat 2009. [caption id="attachment_3925" align="alignnone" width="450" caption="Vattenkraftverket i Älvkarleby"][/caption] Idag presenterar Vattenfall bokslutet för 2009.  Vattenfalls elproduktion minskade något under förra året  men koncernens nettoomsättning ökade samtidigt med 24,8 procent. Styrelsen föreslår samtidigt en utdelning per aktie på 39,79 kronor per aktie, vilket innebär drygt 5,2 miljarder kronor till ägaren, svenska staten. • Nettoomsättningen ökade med 24,8% till 205 407 MSEK (164 549). • Rörelseresultatet minskade med 6,5% till 27 938 MSEK (29 895) – exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 6,3% till 32 111 MSEK (30 220). • Årets resultat (efter skatt) minskade med 24,3% till 13 448 MSEK (17 763) – exklusive jämförelsestörande poster minskade årets resultat med 7,4% till 16 630 MSEK (17 968). • För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 13,5% till 5 673 MSEK (6 562) – exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet för det fjärde kvartalet med 42,6% till 9 934 MSEK (6 964).