Nyhet | 2013-03-26 | 10:00

Årsredovisning inklusive Hållbarhetsredovisning för 2012

Från och med tisdagen den 26 mars finns Vattenfalls Årsredovisning inklusive Hållbarhetsredovisning för 2012 tillgänglig att laddas ned från Vattenfalls hemsida. More information in English Årsredovisningen innehåller information om Vattenfalls finansiella resultat samt utveckling under året. Dessutom beskrivs företagets strategi, hållbarhetsarbete och marknadssituation. - 2012 var ett tufft år för hela den europeiska energisektorn och branschen står inför betydande utmaningar. Efterfrågan var fortfarande låg till följd av den ekonomiska recessionen. Samtidigt tillkommer ny kapacitet framför allt inom förnybar energiproduktion, vilket har lett till låga elpriser. Låga marginaler på elproduktion baserad på naturgas har satt ett hårt lönsamhetstryck på våra gaskraftverk, som för ett par år sedan betraktades som en mycket god långsiktig investering. Tidigare marknadsprognoser har omkullkastats och det som betraktades som ”normalt” gäller inte längre. Detta är det nya normala, kommenterar Øystein Løseth, Vattenfalls vd och koncernchef, i årsredovisningen. I den separata Resultatrapporten enligt GRI finns mer utförlig information om verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan. Vattenfall rapporterar sedan 2003 i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI), ett internationellt ramverk för hållbarhetsrapportering. Årsredovisningen inklusive hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner från följande sidor: På svenska: www.vattenfall.se/arsredovisning På engelska: www.vattenfall.com/annualreport Resultatrapporten 2012 enligt GRI finns att laddas ner på engelska från www.vattenfall.com/csr En svenskspråkig version beräknas finnas tillgänglig för nedladdning under april från www.vattenfall.se/csr Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. In English Vattenfall publishes Annual Report including Sustainability Report for 2012 Starting on Tuesday, 26 March, Vattenfall's Annual Report 2012 including Sustainability Report will be available for downloading from Vattenfall's website. The Annual Report including Sustainability Report can be downloaded from the following web pages: Swedish version: www.vattenfall.se/arsredovisning English version: www.vattenfall.com/annualreport The Sustainability Performance Report 2012 according to GRI (English version) can be downloaded from www.vattenfall.com/csr A Swedish language version is expected to be available for downloading in April, from www.vattenfall.se/csr