Nyhet | 2008-10-03 | 13:23

Artikel i DN 081003 h om höjda elnätspriser

En artikel i DN 081003 handlade om höjda elnätspriser. Vattenfall Eldistribution är en verksamhet som är ett legaltmonopol, vilket betyder att det är hårt reglerat och måste bära sina egna kostnader. Eldistribution höjer avgiften för lokalnätskunder. Elnätsavgiften höjs för att förbättra service, leveranskvalitet och möta kundernas och samhällets ökade krav.

Vattenfall har investerat 10 miljarder under 5 år i elnätet. Vattenfall har också förbättrat kundservice och bytt ut samtliga elmätare till fjärravlästa elmätare vilket ger kunder faktura baserad på faktiskförbrukning med anda ord avskaffat den krångliga schablondebiteringen.

Energimarknadsinspektionen (EMI) har inte framfört någon kritik till oss. Vattenfall Eldistribution står likt alla elnätsföretag under granskaning av EMI. EMI har tvärtom bedömt att vi under de senaste åren haft priser som är skäliga.

Det återbetalningsbelopp som nämns i artikeln (drygt en kvarts miljard) är direkt felaktig, återbetalningsbeloppet är idag på ca 3,3 miljoner kronor. Samtliga priser granskas i efterhand av EMI.

För mer information kontakta Anna Lihr 08-739 55 93