Nyhet | 2009-09-30 | 11:00

Åsa vann priset för bästa avhandling

Årets Sigvard Eklund-pris från Svenskt Kärntekniskt Centrum för bästa doktorsavhandling har tilldelats Åsa Magnusson, radiofysiker på Ringhals.

Åsa Magnusson

– Jag visste inte ens att mina kollegor hade nominerat mig så det känns som om prispengarna har trillat ner från himlen, säger en glad Åsa. Men självklart är det ju också ett bevis på att jag har gjort ett bra jobb.

Åsas forskningsområde

Jonbytarmassa används vid kärnkraftverken för att rena vatten från radioaktiva joner. Massan hanteras därefter som radioaktivt avfall och deponeras i SFR, slutförvaret för radioaktivt driftavfall. Svensk Kärnbränslehantering, SKB hade tidigare beräknat att Kol-14 är den nuklid som kommer att ge störst dosbidrag i framtiden, men hur mycket Kol-14 man faktiskt hade deponerat fanns det enbart schablonmässiga beräkningar av.

Åsas forskning gick ut på att ta reda på hur mycket Kol-14 det fanns i de deponerade jonbytarmassorna, och hur stor del av detta som var organiskt respektive oorganiskt. Hon utvecklade en kemikalisk metod för att särskilja dessa, mätte och kom fram till att det fanns mer Kol-14 än beräknat och att andelen organiskt Kol-14 var större än vad man hade trott. Strålsäkerhetsmyndigheten har utifrån detta beslutat att alla svenska kärnkraftverk måste mäta Kol-14-halten i sina jonbytarmassor och den som leder det jobbet är just Åsa.

– Ja, jag skapade ett jobb åt mig själv kan man säga, skrattar Åsa. Nu gäller det att få bort osäkerheten kring halterna av Kol-14 och visa exakt hur det ligger till. När man vet vilka föreningar som finns kan man studera hur de beter sig i slutförvaret och att de uppfyller strålskyddsvillkoren.

Internationell uppmärksamhet

Åsa doktorerade i september 2007 och hennes metod har redan använts i Sydkorea. När hon presenterade sin forskning i USA var dock intresset svalare:

– Där är inte kraven lika höga som i Sverige på stråldosgränsvärden och hur mycket Kol-14 det får finnas i ett slutförvar, säger Åsa. Men det håller på att vända i USA och området får även mer uppmärksamhet i europeiska länder, så det är möjligt att fler kommer att ha nytta av min metod.

Förutom äran består Sigvard Eklund-priset av 50 000 kronor. Prispengarna kommer väl till pass då Åsa nyligen gift sig.

– Pengarna blir en del av ett bostadsrättsköp som vi planerar, säger Åsa som efter vigseln heter Henning i efternamn.

Fakta om Sigvard Eklund-priset

Sigvard Eklund-priset för bästa doktorsavhandling delas ut av Svenskt Kärntekniskt Centrum till arbeten av relevans för energirelaterad kärnteknik. Sigvard Eklund var en av pionjärerna inom kärnenergiområdet. Han ledde arbetet med uppförandet av de första svenska kärnreaktorerna och verkade därefter inom IAEA under 20 år från 1961.
Svenskt Kärntekniskt Centrum, SKC (nytt fönster)