Nyhet | 2011-11-02 | 14:40

Asfaltering effektiviserar fjärrvärmes verksamhet i Motala

På gården vid anläggningen i Motala har man nu asfalterat alla ytor där man förvarar bränslen.
- Genom asfalteringen effektiviserar vi verksamheten då vi minimerar risken för att få in grus i pannorna och därigenom säkerställs driften av både kraftvärmeveket och panna 1. Vidare har vi nu större ytor för hantering och lagring av bränslen. Vi kommer nu att påbörja flisning i egen regi, säger Berit Sanded, anläggningschef i Motala.
Läs mer om fjärrvärmeanläggningen i Motala