Nyhet | 2010-08-05 | 15:12

Aska är inte avfall

Aska och andra förbränningsrester från koleldade kraftverk är inte avfall. Askan kan förvandlas till värdefullt byggnadsmaterial.  – Det går alldeles utmärkt att tillvarata biprodukterna ur bästa möjliga miljöhänseende och samtidigt tjäna pengar på dem, säger Nicolai Bech på Vattenfall i Danmark, expert på aska och andra biprodukter som uppstår vid förbränning av kol i samband med elproduktion i värmekraftverk. Flygaska från kol kan användas vid tillverkning av asfalt, betong och cement och ger produkterna förbättrade egenskaper.  Bottenaska är ett värdefullt råmaterial vid tillverkning av blocksten och lättbetong. Genom att använda askan från värmekraftverken på det sättet, tjänar Vattenfalls kraftverk i Danmark 30 miljoner, i stället för att betala 250 miljoner kronor i utgifter för avfallshantering.  [caption id="" align="alignnone" width="370" caption="Holger Ecke (till vänster) och Nicolai Bech med prover som innehåller mylla med askstabiliserade rester från Dannemora järnmalmsgruva."]Holger Ecke och Nicolai Bech[/caption] – Det finns stora pengar att spara om kraftverken tar fram sätt att återvinna alla olika restprodukter. Internationellt samarbete och relevanta lagar och riktlinjer behövs också, säger Nicolai Bech.  Aska från biobränslen kräver andra lösningar. På Vattenfall Research & Development har Holger Ecke och hans team utvecklat en metod att med hjälp av bioaska stabilisera förorenade bottensediment från muddring. Metoden har använts framgångsrikt vid muddringen av Gävle hamn.  Ett annat projekt rör Dannemora Gruva som stängdes 1992. Där kan de gamla gruvhålen komma att återfyllas med aska i stället för betong.  – Betong kostar tusen kronor per ton medan kostnaden för aska är begränsad till transporten. Om vi lyckas ser jag en stor potential för att restaurera liknande gruvor på andra platser i Europa. Det finns fortfarande frågor som ska utvärderas, men jag är optimistisk, säger Holger Ecke.