Nyhet | 2008-06-13 | 17:00

Åsknedslag orsakade nätstörning

Under senare del av fredagseftermiddagen skedde en större nätstörning, sannolikt orsakad av ett åsknedslag. Det föranledde ett snabbstopp av reaktor 2 i Forsmark. Snabbstoppet påverkade aldrig säkerheten i eller kring anläggningen.

Nu sker en rutinmässig genomgång av anläggningen och vi räknar med att kunna fasa in på kraftnätet igen under tisdagen.

För mer information kontakta:

Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, Forsmark
Telefon: 070-5300513