Nyhet | 2012-08-17 | 11:01

Åtalsanmälan mot Ringhals inlämnad av SSM

En översyn som Ringhals genomförde visade att ett tiotal uppdragstagare som verket hade anlitat inte hade anmälts till SSM. Rapporten från Ringhals till SSM har nu lett till en åtalsprövning.

Enligt kärntekniklagen måste alla uppdragstagare, entreprenörer och underentreprenörer som arbetar med kärnteknisk verksamhet vara anmälda till SSM. En ansökan och ett godkännande, eller i vissa fall enbart en anmälan, är en förutsättning för att arbetet ska få påbörjas. En översyn av hur dessa regler efterlevs, som Ringhals har genomfört, har visat att ansökan/anmälan på grund av en brist i de administrativa rutinerna, saknas för ett tiotal av de drygt 70 företag som Ringhals har anlitat under 2012.

Ringhals har informerat SSM om bristen och Ringhals har nu åtgärdat den. SSM har anmält händelsen till åklagaren för ställningstagande om bolaget har brutit mot kärntekniklagen. Rutiner och instruktioner har också ändrats för att misstagen inte ska kunna upprepas.