Nyhet | 2012-08-17 | 10:00

Åtalsanmälan mot Ringhals

Strålsäkerhetsmyndigheten meddelade idag den 17 augusti att man åtalsanmäler Ringhals AB, eftersom Ringhals inte anmält alla uppdragstagare som anlitas till myndigheten.

Enligt kärntekniklagen måste alla uppdragstagare (entreprenörer och underentreprenörer) som arbetar med kärnteknisk verksamhet vara anmälda till Strålsäkerhetsmyndigheten.

En ansökan och ett godkännande, eller i vissa fall enbart en anmälan, är en förutsättning för att arbetet ska få påbörjas.

En revision av hur dessa regler efterlevs, som Ringhals genomförde, har visat att ansökan/anmälan saknas för ett tiotal av de drygt 70 företag som Ringhals har anlitat under 2012. SSM har informerats om bristen och Ringhals har retroaktivt skickat in ansökan/anmälan för de företag som missats tidigare.

Orsaken till att företagen inte anmälts har varit brister i rutinerna. Det har dessutom saknats spärrar i de administrativa systemen.
Rutiner och instruktioner har nu ändrats för att misstagen inte ska kunna upprepas.

Läs mer
Uppdragstagare på Ringhals inte föranmälda till SSM, 2012-08-10
Pressmeddelande från SSM 2012-08-17 Åtalsanmälan mot kärnkraftverket i Ringhals