Nyhet | 2008-01-25 | 13:15

Återstart av Forsmark 1

Vid Forsmark 1 har man gjort en genomgång av den avställda turbinen där ett ångläckage upptäcktes under onsdagen. Förutom det aktuella ångläckaget identifierades även några ställen där det eventuellt skulle kunna uppstå ångläckage i framtiden. I förebyggande syfte åtgärdas även detta när turbinen ändå är avställd.

Planerad återstart är nu söndag eftermiddag. Full effekt beräknas uppnås under tisdag eftermiddag. Detta ångläckage innebär ingen fara för omgivningen. Den andra turbinen vid Forsmark 1 fungerar normalt.

Aktuellt driftläge på Forsmark