Nyhet | 2010-09-13 | 08:00

Återstart av Forsmark 2 framflyttad

Återstart av Forsmark 2 flyttas fram. Anledningen är ett mindre läckage i instrumentanslutningen på en inre skalventil i reaktorinneslutningen.

Läckagenivån ligger inom gränsvärdet men åtgärder vidtas för att undvika eventuella framtida driftsproblem. Åtgärderna innebär att årets revision på F2 förlängs något.

Problem på turbin och generator vid uppstartsförsök innebär att återstarten, som var planerad till onsdag 15/9, har skjutits upp. 

Uppdaterad 2010-09-16

För ytterligare information kontakta:
Kristian Ljungberg, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 076 788 29 10, klj@forsmark.vattenfall.se