Nyhet | 2008-11-03 | 10:30

Återstart av Ringhals 1 senarelagd

Under årets revision på Ringhals 1 genomfördes en mindre ombyggnad i ett av anläggningens många kylsystem. När systemet testades inför återstarten efter revisionen upptäcktes problem med tryckvariationer.

Inledande analyser och åtgärder gjordes, men delar av problematiken kvarstod.
– Ytterligare analyser och beräkningar har nu visat att vi behöver bygga om systemet för att helt komma tillrätta med problemet, konstaterar Mats Ladeborn, blockchef på Ringhals 1.

Lösningen, som tagits fram, är en beprövad teknik och innebär att en "tryckklocka" monteras vid en pump i kylsystemet. På det viset undviks stora tryckvariationer då pumpen startar.
– Det här är en enkel metod som använts i ett flertal andra system, fortsätter Mats, och innebär att vi inte kommer att drabbas av samma fel i framtiden.

Återstarten av Ringhals 1 är beräknad till den 9 december. Ringhals övriga tre anläggningar har genomfört sina revisioner för året och producerar el till det svenska kraftnätet.

Faktaruta

Kylsystemet är ett reservkylsystem och är normalt inte i drift vare sig under effektdrift eller under revisionsavställning, men har en säkerhetsfunktion vid onormala händelser.

För vidare information, kontakta:

Mats Ladeborn, blockchef Ringhals 1
Anna Stålnacke, stf Kommunikationschef
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

Lämnat av:

Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00