Nyhet | 2011-06-17 | 14:58

Återstarten av Forsmark 1 tidigareläggs

De tillkommande arbetena på Forsmark 1:s fuktavskiljare har gått fortare än beräknat. Återstarten av anläggningen kan därför tidigareläggas.

Revisionen vid Forsmark 1 förlängdes nyligen på grund av tillkommande arbeten på fuktavskiljaren. Arbetena har gått fortare än beräknat. Ny planerad tid för fasning till det svenska kraftnätet är därför onsdag den 22 juni.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB
Tel: 070-530 05 13
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se