Nyhet | 2011-03-15 | 09:15

Att jobba hos oss

Välkommen till Enter-mässan den 16 mars kl 9-15 i Sparbankshallen, Varberg. Besök vår monter och passa på att ställa alla frågor du har om Ringhals, jobbmöjligheter och framtidens elproduktion.

Ringhals är Vattenfalls och Nordens största kraftverk med drygt 1500 anställda. Det är en stor arbetsplats som också ger arbetstillfällen till ett stort antal konsult- och entreprenörsföretag i regionen. Vi behöver alla energi för framtiden – vill du vara med och producera el på ett säkert och miljöriktigt sätt?

2010 nyanställde vi 37 personer på Ringhals och i år planerar vi att rekrytera ett 80-tal nya medarbetare. En stor andel av dem vill vi gärna ska vara kvinnor.
På Ringhals är vi mitt uppe i ett spännande arbete med att modernisera och förnya våra anläggningar. Det ger möjligheter för dig som är intresserad av att arbeta och utvecklas i en teknisk miljö.

Detta behöver vi
De närmaste åren behöver Ringhals rekrytera personer med utbildning inom följande områden:
· Elektronik
· Sjöingenjör
· Maskinteknik
· Teknisk fysik
· Kemiteknik
· Energi och process
· Underhållsteknik
· El/elkraft
· Automation
· Mekatronik
Främst behöver vi högskole- och civilingenjörer men vi rekryterar även från teknisk gymnasie- och yrkesutbildning. De yrkesgrupper vi söker är bland annat kontrollrumspersonal, utvecklingsingenjörer samt tekniker och ingenjörer inom el-, mek- och instrumentunderhåll.

Teknikutbildning i Varberg
Energi- och processteknikprogrammet på Campus Varberg är en tvåårig högskoleutbildning som tagits fram i nära samarbete med industrin. Utbildningen innehåller moment som förbereder exempelvis inför ett arbete som processoperatör på Ringhals. Kursen kontrollrumsmannaskap är till stora delar förlagd till Ringhals med praktik i våra fullskalesimulatorer.
Läs mer om utbildningen på www.campus.varberg.se/epp

Läs mer
Vi jobbar på Ringhals