Nyhet | 2007-05-28 | 10:30

Åtta av tio vill behålla kärnkraften

Åtta av tio vill behålla kärnkraften

Stödet för fortsatt användning av kärnkraft är oförändrat, åtta av tio svenskar vill i en eller annan form behålla kärnkraften. Det visar en undersökning som Synovate-TEMO gjort på uppdrag av Analysgruppen vid KSU.

Rapporteringen om problem vid svenska kärnkraftverk har satt vissa spår i opinionen. Jämfört med föregående mätning i februari är förändringarna emellertid små när det gäller hur man upplever säkerheten vid svenska kärnkraftverk. Förtroendet för verkens säkerhet har sjunkit från i genomsnitt 7,1 till 7,0 på en tiogradig skala.

Undersökningen genomfördes under perioden 2-10 maj 2007 och omfattade intervjuer med 1030 personer över 16 år.

Mer information

Läs mer om resultatet av undersökningen på Analysgruppens webbplats.
www.analys.se

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor på de svenska kärnkraftverken.
Säkerhetsarbete