Nyhet | 2010-10-25 | 15:51

Automatiserat borinpumpningssystem införs vid Forsmark 1 nästa år

Arbetet med installation av ett automatiserat borinpumpningssystem vid Forsmark 1 flyttas fram till 2011.

Delar av det moderniseringsarbete som var planerat att utföras på Forsmark 1 i år har flyttats fram till 2011. Strålsäkerhets-myndigheten har nu medgivit att även projektet som avser moderniseringen av borsystemet på Forsmark 1 kan flyttas fram till nästa år.

Borsystemet är ett reservsystem för styrstavarna och finns redan i dag installerat vid Forsmarks tre reaktorer. Om både inskjutning och inskruvning av styrstavar misslyckas för att stänga av reaktorn, aktiveras borsystemet.

Automatiserad initiering av borinpumpning installerades på Forsmark 2 förra året och på Forsmark 3 i år

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut