Nyhet | 2011-06-07 | 15:25

Automatisk borinpumpning höjer reaktorsäkerheten

För att ytterligare höja reaktorsäkerheten installeras automatisk borinpumpning på Forsmark 1. Arbetet har pågått under en stor del av revisionen. 

Bor är ett ämne som absorberar neutroner och kan därför användas för att ställa av en kärnkraftsreaktor. Ämnet används i styrstavarna, som är den primära metoden att ställa av reaktorn.

Bortank på Forsmark 1.

Ett nytt system, automatisk initiering av borinpumpning, har installerats under revisionen på Forsmark 1. Detta är ett reservsystem till styrstavarna som aktiveras för att ställa av reaktorn om både inskjutning och inskruvning av styrstavar skulle misslyckas.

Sedan driftstart finns också en manuell styrd funktion för initiering av borinpumpning, som kommer att finnas kvar.

Installation av den automatiska borinpumpningsfunktionen har tidigare gjorts på både Forsmark 2 och Forsmark 3 och är ett krav från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.