Nyhet | 2009-12-22 | 16:50

Avfall blir produktgas

Landets hittills största anläggning för avfallsförgasning ska byggas i Västerås. Vattenfall Power Consultant har fått uppdraget att sköta projektledningen åt beställaren Mälarenergi.

När anläggningen på 2 x100 MW tillförd energi står klar mot slutet av 2012 kommer den att utgöra en väsentlig del av Mälarenergis produktionsapparat. Den produktgas som genereras genom termisk förgasning ska eldas i en befintlig panna i företagets kraftvärmeanläggning. Kontrakt på huvudkomponenterna ska enligt planerna kunna skrivas i början av nästa år.


Kontakta: Sören Hansson, 0703-10 29 02