Nyhet | 2009-11-23 | 10:05

Avtal för Vattenfalls tyska verksamhet går att säga upp

Expressen påstår idag att det avtal som skrevs under för den tyska verksamheten inte går att säga upp. Detta stämmer inte. Avtalet är ett standardavtal för att styra och kunna överföra pengar mellan bolag i tyska koncerner. Detta avtal har upprättats helt utan koppling till de kärnkraftsverk i Tyskland som Vattenfall AB äger tillsammans med E.ON. Det är ett internt koncernavtal mellan Vattenfall AB och det helägda dotterbolaget Vattenfall Europe AG. Avtalet kan därmed sägas upp när som helst efter överenskommelse mellan de båda parterna. - Löptiden för dessa standardavtal som finns i de flesta tyska koncerner är vanligtvis 5 år, alltså inget speciellt just för Vattenfall, säger Tove Cederborg, chefsjurist för Vattenfallkoncernen. Flera medier har uppmärksammat Expressens artikel, däribland DN, SvD, SVT och TV4.