Nyhet | 2008-08-28 | 19:00

Avtal med Vestas kapar flaskhals för vindkraft

Vattenfall och vindkraftleverantören Vestas har tecknat ett ramavtal för leveranser av vindkraftverk. Under 2010 ska Vattenfall köpa vindkraftverk till en kapacitet av 100 MW. Avtalet är i miljardklassen och omfattar också service. Förutom kortare tillståndsprocesser för vindkraft är avtalet en av grundförutsättningarna som ska säkra Vattenfalls omfattande vindkraftsatsning i Norden. - Avtalet gör att vi kapar leverantörsflaskhalsen för vindkraftverk. Det ger oss förutsättning att genomföra satsningen med att öka andelen förnybar energi genom en utbyggnad av vindkraft, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft. Vattenfalls ambition är att öka andelen förnybar energi med 10 TWh inom en tioårsperiod. Vindkraften ska stå för 8 TWh. Det motsvarar omkring 1500 vindkraftverk och hushållsel till 1,6 miljoner hem. Vi undersöker lämpliga områden för vindkraftsetableringar både på land och till havs i Norden. Nyligen startade elproduktionen för Lillgrund vindkraftpark, Sveriges hittills största och den tredje största till havs i världen. Vattenfall har idag ett tjugotal större vindkraftprojekt igång. Antalet ökar varje månad. Det kräver tillgång på vindkraftverk i hård konkurrens med andra energiföretag och entreprenörer i Europa och världen. För vidare information, kontakta: Anna Lihr, Pressekreterare Vattenfall Norden + 46 8 739 55 93 Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.