Nyhet | 2011-11-16 | 14:52

Avtal om skotsk vågkraft

Vattenfall har tillsammans med Shetlandsöarnas kommunalråd och Shetland Charitable Trust undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt ta fram en plan för utvecklingen av havsenergi på och omkring öarna. Primärt kommer fokus att ligga på utvecklingen av ett 10 MW pilotprojekt för vågkraft som det redan finns förslag på, och som ska uppföras väster om Shetlandsöarna. Avtalet om detta framtidsinriktade samarbete, där såväl privat som samhällelig och offentlig verksamhet deltar ska driva på tillväxten inom havsenergi på Shetlandsöarna, skrevs under i Lerwick den 15 november. Veijo Huusko, Ocean Energy-chef vid Vattenfall, säger att Shetlandsöarnas marina historia och erfarenhet från omfattande offshoreutvinning av både olja och naturgas innebär att platsen är idealisk för den här typen av utveckling av förnybar energi. – Samhället har redan utfört ett enormt imponerande arbete när det gäller att utveckla och planera den marina miljön. Det här samarbetet är en unik möjlighet att få bygga upp ett nära samarbete med samhället här för att planera en hållbar utveckling redan från början inom den här växande branschen, säger Veijo Huusko. Öarna erbjuder förträffliga resurser Shetlandsöarna har identifierats som en strategisk nyckelposition av Vattenfall för iscensättandet av Pelamis-tekniken, bland annat på grund av de förträffliga resurser öarna kan erbjuda. Bland annat möjligheten att ansluta till det landbaserade elnätet och de synergimöjligheter som erbjuds i och med de lokala färdigheter och förmågor som har byggts upp kring olje- och gasindustrin. Vattenfall hoppas att kunna ha pilotprojektet för 10 MW vågkraft på plats vid Shetlandsöarna 2015. Se filmen "Pelamis vågkraft":