Nyhet | 2013-03-01 | 11:31

Avyttring av andel i Lippendorf kraftvärmeverk undersöks

Vattenfall undersöker möjligheterna att avyttra sin andel av det brunkolseldade kraftvärmeverket Lippendorf söder om Leipzig i Tyskland. Inget beslut har dock fattats och Tyskland fortsätter att vara en huvudmarknad för Vattenfall. Efter en framgångsrik försäljning av delar av verksamheterna i Belgien, Polen och Finland under de senaste åren undersöker nu Vattenfall möjligheterna att sälja sin andel i kraftvärmeverket Lippendorf i Tyskland. Ett beslut har dock inte tagits ännu. Den integrerade verksamheten med brunkolsbrytning och elproduktion baserad på energislaget i Lausitz-området i östra Tyskland kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av Vattenfalls produktionsportfölj.   Vattenfall fortsätter att leverera på den inslagna strategin som antogs 2010. Strategin innebär bland annat ökat fokus på vinst- och värdeskapande, minskad koldioxidexponering till 65 miljoner ton till 2020. Avyttringar av koldioxidintensiva produktionsanläggningar som i Lippendorf kan avsevärt bidra till att minska koncernens koldioxidutsläpp.