Nyhet | 2011-08-18 | 13:38

Banbrytande insatser för kolbrytningen

Vattenfall hämtar sitt stenkol från många olika länder i världen. För att hjälpa till att förbättra affärsmetoderna inom kolgruveindustrin är Vattenfall ett av de företag som grundat ”Better Coal”. Tillsammans med flera andra stora europeiska energibolag arbetar Vattenfall nu med att utforma programmet. Den officiella lanseringen planeras till fjärde kvartalet 2011. Kolbrytning har i många fall fått dåligt rykte hos allmänheten. Ideella organisationer och journalister räknar upp gruvolyckor, befolkningsomflyttning och naturförstöring som huvudargument mot verksamheten. För Vattenfall är Better Coal ett viktigt initiativ för att gripa sig an med dessa frågor på ett förebyggande sätt och ta ett större ansvar för koldistributionskedjan. [caption id="attachment_12697" align="alignnone" width="400" caption="Nordjyllandsverket i Danmark, en av de anläggningar som berörs av Better Coal initativetberörs av Better coal"]Nordjyllandsverket i Danmark, en av de anläggningar som berörs av Better Coal initativet[/caption] – Med hjälp av Better Coal försöker vi att ge bättre insyn i hur kolbolagen fungerar och hjälpa dem att uppfylla högsta tänkbara etiska, sociala och miljömässiga standarder. Det kommer också att innebära att kolleverantörerna kan visa upp att de redan arbetar enligt höga standarder. Samtidigt bör vi också vara medvetna om att Vattenfall är banbrytande inom det här området, och att vi inte kommer att kunna förändra situationen inom gruvindustrin som genom ett trollslag. Men vi menar definitivt att en gemensam insats från hela branschen är rätta sättet att åstadkomma en verklig, jordnära förändring för arbetare, samhällen, lokala företag och för miljön, säger Jan van den Bor, Head of Coal & Freight vid Business Unit Trading. Lansering planerad till fjärde kvartalet 2011 Initiativet är resultatet av ett samarbete som inleddes i september 2010, med bland annat Vattenfall, Dong Energy, Eon, GDF Suez och RWE i spetsen. Samrådsmöten har redan ägt rum med representanter från de större gruvbolagen och nyckelorganisationer inom samhällslivet. Arbetet som ledde fram till initiativet har genomförts i enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning. Den officiella lanseringen planeras till fjärde kvartalet 2011.